GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

ForexSistemi, kullanıcılar tarafından kendisine ForexSistemi adlı web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. ForexSistemi, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ForexSistemi, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site vasıtasıyla Site’ye üyelik veya müşteri olma gibi sıfatların kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) vermeleri gerekmektedir. ForexSistemi, talep edilen bilgileri ForexSistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. ForexSistemi tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler ForexSistemi ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

ForexSistemi, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. ForexSistemi, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad-soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. ForexSistemi, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini ForexSistemi’nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda ForexSistemi, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
b. ForexSistemi’nun kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
c. Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

ForexSistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ForexSistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

ForexSistemi tarafından Site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler,
ForexSistemi ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

ForexSistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle değiştirebilir.
ForexSistemi’nun değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır